راهنما

کتابچه روش های ارتقا دسترسی در Active Directory

کتابچه فوق روش های ارتقا دسترسی در Active Directory است که صورت خلاصه روش های حمله و دفاع را تشریح نموده است.

Active Directory Privilege Escalation Hardening Part II

* Credential Stealer
* Public Pwn
* Leaked in kitchen
* DCSync
* AD CS Abuse

مطالب بیشتر در

پایگاه دانش حادث

نمونه موردی

راهنما

ابزار ها

اینفوگرافیک

پادکست

گزارشات

برگه اطلاعات

فیلم ها

دمو

اسناد کسب وکار

اسناد کسب وکار

رایگان مشاوره بگیرید

برای مشاوره رایگان و تحلیل کسب و کارتان، لطفا فرم مقابل را پر کنید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرد.

عضو خبرنامه شوید!