تست نفوذ

ممیزی امنیتی محصولات نرم‌افزاری

تشخیص و ارزیابی حفره‌های امنیتی در اپلیکیشن‌ها و سنجش میزان آسیب‌پذیری

تست نفوذ یا پن تست چیست؟

تست نفوذ یا پن تست به ارزیابی امنیتی محصول، زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری گفته می‌شود که با استفاده از روش‌های دستی و خودکار آسیب‌پذیری‌های موجود را کشف کرده و راه حل‌های جلوگیری از بروز آسیب‌پذیری‌ها و برطرف کردن آن‌ها را به متخصصان شما نشان می‌دهد. تست نفوذ در حوزه وب اپلیکیشن، معمولاً برای تقویت فایروال وب اپلیکیشن (WAF) استفاده می‌شود.

تست نفوذ با هدف کشف هر نوع آسیب‌پذیری مانند رابط‌های پروتکل برنامه (API)، سرورهای frontend/backend و … همچنین جلوگیری از  ورودی‌های غیر مجاز که سیستم را مستعد حملات تزریق کد می‌کنند، استفاده می‌شود.

گزارشات ارائه شده توسط کارشناس تست نفوذ را می‌توان برای تنظیم دقیق خط مشی‌های امنیتی WAF و اصلاح آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده استفاده کرد.

مزایای تست نفوذ برای کسب و کار

اطلاعات از بردارهای حملات علیه محصول و سازمان

شناسایی و جلوگیری از بروز آسیب پذیری‌های امنیت سایبری

اطلاع از نحوه دسترسی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها

اطلاع از روش های جلوگیری و محافظت در مقابل آسیب‌پذیری‌ها

اهداف تست نفوذ

بهبود امنیت اپلیکیشن، سیستم‌ها و سخت‌افزارهای سازمان

شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز اطلاعات

کمک به واحد فناوری اطلاعات برای شناسایی آسیب‌پذیری‌های شرکت های طرف سوم

بهبود امنیت سایبری سازمان، کارکنان و زیرساخت مورد استفاده

ویژگی‌های کلیدی تست نفوذ حادث

آنچه شما می‌توانید از فرآیند تست نفوذ توسط حادث انتظار داشته باشید

THE TOUCH ویژگی‌های کلیدی تست نفوذ حادث تست نفوذ خارجی شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها در سامانه و سرویس‌ها و اپلیکیشن‌ها در محیط اینترنت
درباره تست نفوذ خارجی بیشتر بدانید
THE TOUCH ویژگی‌های کلیدی تست نفوذ حادث تست نفوذ داخلی شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها در سامانه و سرویس‌ها و اپلیکیشن‌ها در محیط اینترانت

درباره تست نفوذ داخلی بیشتر بدانید
THE TOUCH ویژگی‌های کلیدی تست نفوذ حادث تست نفوذ وب اپلیکیشن شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها سامانه‌های تحت وب و همچنین شناسایی تهدید‌های امنیتی کسب و کار درباره تست نفوذ وب اپلیکیشن بیشتر بدانید THE TOUCH ویژگی‌های کلیدی تست نفوذ حادث تست نفوذ موبایل اپلیکیشن شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های سامانه تحت موبایل و همچنین شناسایی تهدید‌های امنیتی کسب و کار درباره تست نفوذ موبایل اپلیکیشن بیشتر بدانید THE TOUCH ویژگی‌های کلیدی تست نفوذ حادث مهندسی اجتماعی تدوین سناریوهای مهندسی اجتماعی در جهت ارزیابی امنیتی و آگاهی رسانی امنیتی کاربران سازمان و همچنین امنیت فیزیکی
درباره مهندسی اجتماعی بیشتر بدانید
THE TOUCH ویژگی‌های کلیدی تست نفوذ حادث ارزیابی امنیتی شبکه‌های وایرلیس شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های شبکه‌های وایرلس و همچنین شبکه‌های مخابراتی درباره امنیت وایرلس بیشتر بدانید THE TOUCH ویژگی‌های کلیدی تست نفوذ حادث ارزیابی امنیتی دستگاه‌های IOT
شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های دستگاه‌های IOT و همچنین ارزیابی مخاطرات امنیتی بسترهای ارتباطی IOT
درباره امنیت اینترنت اشیا بیشتر بدانید
THE TOUCH ویژگی‌های کلیدی تست نفوذ حادث ارزیابی امنیتی SCADA
شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های تجهیزات صنعتی و همچنین تدوین روش‌های بهره‌برداری از آسیب‌پذیری
درباره امنیت تجهیزات صنعتی بیشتر بدانید

با تجربه فعلی به شما خواهم گفت که در دنیای دیجیتال امروز، تنها دو نوع شرکت در جهان وجود دارد: آن‌هایی که دچار شکاف امنیتی شده‌ و آن را می‌دانند و دسته دوم آن‌هایی که دچار شکاف امنیتی شده‌ و هنوز از آن بی‌خبر هستند. بنابراین، پیشگیری کافی نیست و باید برای شناسایی سرمایه‌گذاری کنید، زیرا لازم است بدانید چه داده‌ای و چگونه باعث شکاف شده تا بتوانید آن‌ را مهار و اصلاح کنید.

تد شلاین
سرمایه گذار پیشرو در امنیت سایبری و مدیر عامل شرکت فورتیفای

نتایج عملیاتی تست نفوذ حادث در کسب‌ و کار شما

هکرهای کلاه سفید حادث گزارشات منظمی را در طول فرآیند تست نفوذ به ذینفعان کلیدی شما ارائه می‌کنند.

خلاصه گزارش از وضعیت امنیتی سامانه‌ها

گزارش خلاصه از وضیعت ارزیابی امنیتی سامانه‌ها به همراه کلیه اطلاعات جمع آوری شده در فاز شناخت و تکنولوژی‌های مورد استفاده

گزارش فنی و عمیق از آسیب‌پذیری‌ها و روش‌های بهره برداری از آسیب‌پذیری

گزارش فنی از آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده به همراه اسکریپت‌های خودکاری سازی فرآیند بهره برداری از آسیب‌پذیری‌ها

شناسایی ریسک‌های امنیتی آسیب‌پذیری‌ها

شناسایی ریسک آسیب‌پذیری‌های موجود به همراه مسیر‌های دسترسی مهاجم و تدوین روش‌های بهره برداری از آن‌ها

پیشنهادات عملی جلوگیری از آسیب‌پذیری

پیشنهادات جلوگیری از آسیب‌پذیری‌های کشف شده در سامانه به ازای پلتفرم و تکنولوژی‌های مورد استفاده با در نظر گرفتن وابستگی‌های احتمالی

خلاصه گزارش از وضعیت امنیتی سامانه‌ها

گزارش خلاصه از وضیعت ارزیابی امنیتی سامانه‌ها به همراه کلیه اطلاعات جمع آوری شده در فاز شناخت و تکنولوژی‌های مورد استفاده

گزارش فنی و عمیق از آسیب‌پذیری‌ها و روش‌های بهره برداری از آسیب‌پذیری

گزارش فنی از آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده به همراه اسکریپت‌های خودکاری سازی فرآیند بهره برداری از آسیب‌پذیری‌ها

شناسایی ریسک‌های امنیتی آسیب‌پذیری‌ها

شناسایی ریسک آسیب‌پذیری‌های موجود به همراه مسیر‌های دسترسی مهاجم و تدوین روش‌های بهره برداری از آن‌ها

پیشنهادات عملی جلوگیری از آسیب‌پذیری

پیشنهادات جلوگیری از آسیب‌پذیری‌های کشف شده در سامانه به ازای پلتفرم و تکنولوژی‌های مورد استفاده با در نظر گرفتن وابستگی‌های احتمالی

رویکرد و روش اجرا

کارشناسان تست نفوذ حادث یک رویکرد سیستماتیک را برای تست جامع توانایی‌ تشخیص و پاسخگویی به آسیب‌پذیری‌ها در سازمان شما اتخاذ می‌کنند.

THE TOUCH رویکرد و روش اجرا
جمع‌آوری اطلاعات سامانه‌ها در این مرحله با استفاده روش‌های دستی و همچنین ابزاری خودکار کلیه اطلاعات مرتبط به سامانه جمع‌آوری می‌گردد. علاقه‌مند به یادگیری بیشتر هستید؟
THE TOUCH رویکرد و روش اجرا
اسکن سیستم در این مرحله سیستم مورد سامانه اسکن و کلیه زیرساخت و تکنولوژی‌های مورد استفاده شناسایی می‌گردند. علاقه‌مند به یادگیری بیشتر هستید؟
THE TOUCH رویکرد و روش اجرا
شناسایی تکنولوژی‌ها در این مرحله تکنولوژی‌های مورد استفاده شناسایی می گردند. علاقه‌مند به یادگیری بیشتر هستید؟
THE TOUCH رویکرد و روش اجرا
شناسایی آسیب‌پذیری در این مرحله کلیه آسیب‌پذیری‌ها از سیستم‌های شناسایی شده در مراحل گذشته شناسایی می گردد. علاقه‌مند به یادگیری بیشتر هستید؟
THE TOUCH رویکرد و روش اجرا بهره‌برداری‌آسیب‌پذیری در این مرحله روش‌های بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده تدوین میگردد. علاقه‌مند به یادگیری بیشتر هستید؟

حادث را مقایسه کنید!

کارشناسان متخصص تیم امنیت سایبری حادث، با اتکا به دانش، مهارت و تجربه خود، آخرین تهدیدات امنیت سایبری صنعت را برای سازمان‌ها شبیه‌سازی می‌نماید.

منابع مرتبط

رایگان مشاوره بگیرید

برای مشاوره رایگان و تحلیل کسب و کارتان، لطفا فرم مقابل را پر کنید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرد.

عضو خبرنامه شوید!