امنیت API چگونه تضمین می‌شود؟

API (رابط برنامه نویسی) چیست؟ برای فهم و شناخت بیشتر لازم است که قبل از آشنایی با امنیت API، با خود API یا رابط برنامه نویسی برنامه آشنا شویم. همانطور که در مقاله رابط برنامه نویسی برنامه (API) چیست؟ گفتیم، پیاده‌سازی امنیت رابط برنامه نویسی برنامه (API)، براساس نیازمندی و نوع API (Application programming interface) ، یکی از …

  امنیت API چگونه تضمین می‌شود؟ ادامه »