شبیه‌ساز حملات داخلی (PWN Z1) چیست؟

شبیه‌ساز حملات داخلی (PWN Z1) چیست؟ ارزیابی تیم قرمز یک فعالیت خصمانه مبتنی بر هدفی مشخص است. این ارزیابی نیاز به دیدی جامع و کلی نگر نسبت به امنیت یک سازمان، از دید دشمن یا همان هکرها دارد. فرایند شبیه‌ساز حملات داخلی (PWN Z1) برای پاسخگویی به نیازهای سازمانی طراحی شده است که به انواع …

شبیه‌ساز حملات داخلی (PWN Z1) چیست؟ ادامه »