حفاظت از اپلیکیشن در مقابل نفوذگران (RASP) چیست؟

حفاظت از اپلیکیشن (RASP) چیست؟ نرم‌افزار‌ دیوار آتش تحت وب (WAF)، راه حل مناسبی برای سازمان‌ها است زیرا با توجه به تنظیمات صحیح آن می‌توان تا حد قابل قبولی از حملات جلوگیری کرد. حفاظت از اپلیکیشن در مقابل نفوذگران (RASP) نسل بعدی WAF است، که به ازای اپلیکیشن‌های مختلف نصب و راه‌اندازی شده و همچنین …

حفاظت از اپلیکیشن در مقابل نفوذگران (RASP) چیست؟ ادامه »